گروه مهندسي معماري دانشگاه شمال

http://asu.shomal.ac.ir


زيبايي و ظرافت هنري در كنار حفظ اصالت مهندسي ساختمان ها و سازه ها را يكجا مي توان در رشته ي معماري يافت. اين رشته كه ايرانيان از باستان تا كنون در آن حرف هاي زيادي براي گفتن داشته اند، از خواستني ترين رشته هاي دانشگاه شمال است و دوستداران بسياري دارد. آتليه هاي گوناگون معماري از جمله امكانات رشته ي مهندسي معماري در اين دانشگاه به شمار مي روند.

رشته/ گرايش

گروه آموزشي

سال اخذ/ مقطع

آخرين سال پذيرش

مهندسي معماري مهندسي معماري

1393/ كارشناسي ارشد

...

مهندسي معماري مهندسي معماري

1388/ كارشناسي

...

مهندسي شهرسازی مهندسي معماري

1393/ كارشناسي

...
معماري داخلي مهندسي معماري

1393/ كارشناسي

 
علمي - كاربردي معماري مهندسي معماري

1385/ كارشناسي ناپيوسته

...