گروه مهندسي معماري  دانشگاه شمال

http://asu.shomal.ac.ir


زيبايي و ظرافت هنري در كنار حفظ اصالت مهندسي ساختمان ها و سازه ها را يكجا مي توان در رشته ي معماري يافت. اين رشته كه ايرانيان از باستان تا كنون در آن حرف هاي زيادي براي گفتن داشته اند، از خواستني ترين رشته هاي دانشگاه شمال است و دوستداران بسياري دارد. آتليه هاي گوناگون معماري از جمله امكانات رشته ي مهندسي معماري در اين دانشگاه به شمار مي روند.

رشته/ گرايش

سال تاسيس/ مقطع

طول دوره/ سال

ظرفيت پذيرش

مهندسي تكنولوژي معماري *

1385/ كارشناسي ناپيوسته

2

80

مهندسي معماري

1388/ كارشناسي

4

60

 *عنوان رشـــته فوق از سال 1391 به علمي- كاربري معماري تغيير يافت.